Research One AB

Om företaget

Research One AB är ett konsult- och marknadsundersökningsföretag baserat i Göteborg. Bolaget har rötter på Handelshögskolan i Göteborg och är inriktat på kund- och marknadsundersökningar, skräddarsydda efter beställarens aktuella behov.

Metodmässigt är företaget inte begränsat på något sätt, utan genomför det som beställaren efterfrågar – ibland efter vår egen inrådan. Research One utför alltså allt ifrån face to face-intervjuer, telefonintervjuer och webbenkäter, till fokusgrupper och utredningar.

Läs mer om oss

Besöksundersökningar


Undersökningar som syftar till att kartlägga besökare i olika sammanhang, med avseende på demografiska och turismekonomiska aspekter.

Evenemangsundersökningar


Research One kartlägger och utvärderar en mängd evenemang varje år, allt ifrån stora idrottsevenemang och musikkonserter till stadsfestivaler och utställningar.

Marknadsundersökningar


Marknadsundersökningar är en bred benämning på studier som Research One genomför inom segmenten marknad, kund, varumärke och kännedom.

Utredningar


Research One tillhandahåller även enskilda konsulter för utredningar, genomlysningar och intervjustudier inom en rad olika branscher och sakområden.