Konsulttjänster inom turism och evenemang

 

 

Research One har lång erfarenhet från besöksnäringen och därmed också stor förståelse kring hur viktig turismen är för Sverige som destination.

Turismen i Sverige omsatte 337 miljarder kronor under 2018 och beräknas ha ett exportvärde på 144 miljarder kronor och

står för lika mycket exportvärde som hela livsmedelsindustrin, järn-och stålindustrin tillsammans. Branschen håller närmare 170 000 personer sysselsatta (Tillvaxtverket).

Vår vision är att ständigt skapa ännu fler insikter och möjligheter för branschen som helhet.

Vanligaste tillvägagångssättet för Research One är att jobba i projektform. Våra tidigare uppdrag är olika typer av besöksundersökningar och kartläggningar av turister och evenemangsbesökare. Syftet med dessa är att skapa mer förståelse kring vilka de är, var de kommer ifrån och vad de ägnar sig åt under vistelsen.

Vi utför även turistekonomiska analyser och undersöker exempelvis hur mycket besökaren tenderar att spendera och på vad, i samband med sitt besök. 

Har du redan gjort en undersökning och behöver hjälp med den statistiska analysen? Vi på Research One bistår gärna med att analysera er data.