Kartläggning av rökning på skolor i Västra Götaland

Research One har under vintern och våren 2018 genomfört en omfattande kartläggning av skolgårdar i samtliga kommuner i Västra Götalands län. Uppdragsgivare har varit Länsstyrelsen i Västra Götaland och syftet med kartläggningen har varit att skapa en nulägesbild av hur omfattande rökningen är på skolgårdarna. Sedan 1994 är det enligt svensk lag förbjudet att röka på skolgårdar, och Research One har nu kartlagt i vilken utsträckning förbudet efterlevs på skolor i länets samtliga 49 kommuner.

Länsstyrelsen i Västra Götaland