Turistkartläggningar i två av Sveriges största städer

Under 2018 samarbetar Research One med Malmö Turism och Destination Uppsala. Research Ones uppdrag är att löpande intervjua turister på olika platser i de båda städerna, och sedan analysera datan för att ge respektive uppdragsgivare förutsättningar för ett framgångsrikt fortsatt utvecklingsarbete.

Länkar:

Malmö stads turistsite

Destination Uppsala