Undersökning kring kompetensförsörjning inom vård och omsorg avslutad

Under början av 2018 har Research One genomfört en undersökning på uppdrag av Region Dalarna och Vård- och omsorgscollege i Dalarna. Syftet har varit att skapa en större förståelse för kompetensförsörjningen inom undersköterskeyrket i regionen. På bilden ses projektledare från Research One presentera resultatet på plats för involverade personer och media.

Region Dalarna

Vård och omsorgscollege