Research One kartlägger besökare på Melodifestivalen

Research One har, på uppdrag av Karlstads kommun, kartlagt besökare på Melodifestivalens första deltävling, som arrangerades i just Karlstad. Syftet med kartläggningen har varit att skapa insikter kring var besökarna kommer ifrån, vad de gör i samband med sitt besök i Karlstad, om de sover över i staden med mera.