Undersökningsprojekt i Örebro avslutat

I dagarna avslutades ett större undersökningsprojekt som Research One genomfört i Örebro under sommaren, på uppdrag av Örebrokompaniet. Projektet handlade om kartlägga jämföra turister på fyra stora besöksmål i Örebro utifrån demografiska data, resmönster, kännedom med mera. Research One genomförde mer än 800 face-to-face intervjuer och har lämnat över slutrapport till Örebrokompaniet, som även fick en personlig presentation av resultatet på plats i Örebro.

Örebrokompaniet