Research One kartlägger turismen i Västsverige under sommaren

Inom ramen för avtalet med Turistrådet Västsverige genomför Research One en mycket stor kartläggning av turister i Västsverige under sommaren 2017. Datainsamlingen utförs genom enkätintervjuer face-to-face med turister på 15 olika orter i hela Västra Götalands län.