NKI för Mellerudsbostäder under sommaren

Under sommaren utför Research One en hyresgästundersökningen (NKI) för Mellerudsbostäder. Undersökningen genomförs genom telefonintervjuer samt en webbenkät. Resultatet kommer att presenteras för Mellerudsbostäder i september.

Mellerudsbostäder