Mätningar på besökare vid Motocross-SM i Borås

Helgen 29-30 april utfördes enkätintervjuer med åskådare och deltagare på Borås Motorstadion. Syftet med undersökningen var dels att skapa insikter kring vad besökarna gör i samband med tävlingarna, samt vad de tycker om själva arrangemanget. Undersökningen är avslutad och rapport har levererats till beställaren.

Boras.com